Cultuur en zakendoen

Commerciële transacties in China

Introductie

De impact van China op de EU en de globale handel is indrukwekkend. Ook al creëert China op zakelijk vlak ongelooflijke kansen voor Europese bedrijven, dan mogen we niet vergeten dat er nog altijd regelmatig problemen kunnen opduiken bij het uitbesteden van de productie.

Gelukkig kan u leren omgaan met deze risico's en ze verminderen met een juiste aanpak.

Algemene suggesties

Wanneer u nadenkt over de betaalmogelijkheden, is het belangrijk om met verschillende aspecten rekening te houden. Een veilige betaalwijze kan u beschermen tegen mogelijke geschillen over de kwaliteit, de betaalvoorwaarden, tijdelijke levering, enz. Vergeet niet dat u de mogelijkheid moet bewaren om bij een geschil over de kwaliteit of eenderwelke andere klacht uw geld terug te kunnen krijgen.

En vergeet niet om het gevraagde commissiegeld te controleren bij transacties.

Telegrafische overschrijving

Dit is waarschijnlijk de oudste betaalwijze. Gewoonlijk wordt een voorschot betaald vóór de productie. De rest wordt betaald volgens de betalingsvoorwaarden.

Een standaardvoorschot bedraagt meestal 30% van het totaal, en de rest wordt betaald vóór levering van de goederen of bij voltooiing van het contract.

Enerzijds is het betalen van een deel van het overeengekomen gedrag een stimulans voor de leverancier, maar anderzijds garandeert deze betaalwijze niet dat het voorbetaalde bedrag terug te vorderen is (tenzijn u een klacht indient).

Het gezond verstand vertelt ons het voorschot te betalen na, ten eerste, het verkoopcontract en de pro-formafactuur te hebben getekend en, ten tweede, na de resultaten van de kwaliteitscontrole in rekening te hebben genomen.

VOORDELEN

 • Aanvaard door leveranciers met een bankrekening;
 • Gedeeltelijke zekerheid over het bestaan van het bedrijf;

NADELEN

 • Voorschot vereist
 • Geen bescherming of garantie voor de reeds betaalde som

Kredietbrief

Dit is de meest gebruikte betaalwijze. Het laat de koper toe om zeker te zijn dat voldaan is aan enkele voorafbepaalde eisen vóór het bedrag wordt overgemaakt.

Dit is geen directe geldstorting. De koper heeft dus de garantie dat het geld wordt teruggestort indien een overeenkomst niet wordt uitgevoerd. U moet wel aandacht besteden aan de manier waarop de betaling wordt uitgevoerd omdat de bank automatisch de rest van het geld overmaakt wanneer uiteindelijk aan de eisen wordt voldaan.

Over het algemeen is het raadzaam om de betaling pas toe te staan wanneer u de vrachtbrief hebt ontvangen (zodat u zeker bent dat de goederen onderweg zijn), en de verslagen van de kwaliteitscontrole en eventuele testinspecties hebt goedgekeurd.

VOORDELEN

 • Geen voorschot vereist
 • De leverancier moet aan enkele eisen voldoen voor deze de overeengekomen som ontvangt.

NADELEN

 • Zelden aanvaard voor kleine bestellingen
 • Niet door alle leveranciers aanvaard

Derdenrekening

Een derderekening wordt als betaalwijze gebruikt voor kleine hoeveeelheden en niet voor grote transacties. Er zijn verschillende mogelijkheden, de meest bekende is de derdenrekening van Alibaba. Deze heeft zich ontwikkeld tot de meest populaire derdenrekening en wordt gebruikt door grote leveranciers. Ze laat kopers toe om hun geld bij Alibaba.com te houden tot de goederen door de koper zelf zijn goedgekeurd. Eigenlijk werkt het zoals een kredietbrief. Controleer eerst of deze betalingswijze een optie is want niet alle producenten aanvaarden ze.

VOORDELEN

 • Gebruikt voor kleine bestellingen (bv. stalen)
 • Snel

NADELEN

 • Niet door alle leveranciers aanvaard

Bibliografie

XU JIN LIANG . HE XIN . CHEN BING . DENG, “Bank Guarantees and standby letters of credit and Case Studies” (Chinese Edition) - Foreign Economic and Trade University Press– September 2014

Rosemary Coates , 42 Rules for Sourcing and Manufacturing in China (2nd Edition): A Practical Handbook for Doing Business in China, Special Economic Zones, Factory Tours and Manufacturing Quality , Super Star Press (July 19, 2013)

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591