Cultuur en zakendoen

Een wandeling door de fabriek

Introductie

Wanneer vertegenwoordigers van een Europees bedrijf naar China - de grootste industriële basis ter wereld - gaan, doen ze dat gewoonlijk omwille van twee redenen: om hun productielijnen volledig uit te besteden, en om betere prijzen en kwaliteit te krijgen voor hun bestaande productielijnen wanneer ze beslissen zich door verschillende partners te laten bevoorraden.

In beide gevallen, en wetende dat uitbesteden een soort van doorgeven van de fakkel is, is het cruciaal om de fabrieken te bezoeken opdat de opname ervan in uw productielijn de kwaliteit zal blijven garanderen.

Algemene doelen van een fabrieksbezoek

Een fabrieksbezoek is pas compleet wanneer u een wandeling door de fabriek hebt gemaakt. Neem alle tijd om de werkvloer te inspecteren. Neem foto's van alles waarvoor u interesse hebt, na toelating van uw Chinese partner tenminste. Normaal is het toegestaan om dingen aan te raken, en als u iets vreemd ziet, aarzel dan niet om vragen te stellen.

Informatie verzamelen heeft tijd nodig, dus doe een tweede ronde over de werkvloer indien nodig. Blijf in de fabriek tot u alle informatie hebt die u nodig hebt. Spreek de productiemanager aan over algemene zaken zoals slechte gietvormen, vuile producten, gescheurde verpakkingen, laattijdige levering, enz. Als u bereid bent om uw tijd te nemen voor deze problemen, dan zal dit op lange termijn veel tijd (en energie) uitsparen.

Een ander doel van een fabrieksbezoek is het aanhalen van redenen om een lagere prijs te krijgen. Die redenen mogen vaag zijn: het is uw taak om ze duidelijk naar voren te brengen, omdat voor Chinezen goede redenen nodig zijn om hun prijs te verlagen. Verzonnen redenen kunnen even goed zijn als echte redenen. U kan hen bijvoorbeeld vertellen dat een andere - verzonnen - leverancier u een korting van 20% heeft aangeboden.

Licht u in over de productie, zoals kosten, tijd, levering, personeel, defecten, een back-upplan, enz. Een grondige kennis van uw zakenpartner is cruciaal: hoe beter u de gewoonten, strategieën en attitudes van uw partner kent, hoe beter u kan omgaan met eventuele conflicten en hoe beter u kan onderhandelen.

Ontdek meer over de realiteit waarin Chinese leveranciers zich bevinden

Chinese leveranciers moeten rekening houden met grenzen op financieel, emotioneel en fysiek vlak. Er zijn beperkingen wat betreft het aantal werknemers, beschikbare ruimte, geld en tijd. Beide partners mogen dan nog zoveel winst halen uit het toekomstige contract, de realiteit waarin het contract fysiek wordt uitgevoerd ziet er vaak minder rooskleurig uit. Op het einde van uw bezoek bent u misschien gefrustreerd omdat de leverancier de kostprijs niet laat zakken. Maar het is best mogelijk dat ze uw eisen onmogelijk kunnen inwilligen. Als u bereid bent hun realiteit in acht te nemen, dan kan kan u zich richten op de fysieke en financiële capaciteiten van de leverancier en uw frustratie achterwege laten. De beste oplossing is niet om de woorden van de leverancier onmiddellijk voor waar aan te nemen, maar om zelf de informatie te bekomen wanneer u de productievloer bezoekt (neem desnoods zelf de tijd op en controleer de productie om de productielijn echt te begrijpen).

Tijdens een bezoek kan u zien of de afdelingen verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en verpakking wel álle producten controleren. U moet echter ook controleren of slechte stukken er ook uit worden gehaald. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de finale kwaliteitscontrole vaak niet effectief blijkt te zijn.

Zo voert de controleur van een fabriek gewoonlijk slechts een visuele controle uit. Bovendien wordt deze visuele controle op slechts een staal en niet de hele productie uitgevoerd. Hierdoor geraken vele problemen ongezien voorbij de controle.

Controleurs zijn vaak niet voldoende opgeleid en hebben ook geen kennis van het product. Bovendien controleren ze producten vaak vóór het verpakken, terwijl vele defecten net ontstaan door slecht verpakken. Controleurs presteren evenveel uren als andere werknemers in de fabriek: tenminste 6 dagen per week, ongeveer 10 uur per dag. En het wordt zelfs erger wanneer de producten dringend klaar moeten zijn: dan moeten ze doorwerken tot het werk af is (en dergelijke arbeidsomstandigheden komen de kwaliteitscontrole niet ten goede). En omdat hun werk niet wordt geregistreerd, zijn controleurs veel meer geneigd om een label "ok om te verpakken" op te kleven dan een label "om te herstellen".

Vele Chinese productiebedrijven zijn begonnen met de standaardisering van hun productieproces, maar op het vlak van veiligheid en milieubescherming hebben ze de westerse standaarden nog niet gehaald. Chinese bedrijven beginnen hogere standaarden aan te nemen dan de Chinese wet voorschrijft, en vaak dienen ze een aanvraag in voor de certificatie van hun managementproces (in het bijzonder ISO9001 en ISO14001). De reden hiervoor is dat de uiteindelijke kosten in het geval van zwaardere problemen met veiligheid en milieubescherming anders veel hoger liggen.

Het einddoel te bereiken na het bezoek

Het is een goed idee om genoeg vragen te stellen aan het team van ingenieurs, zodat ze u kunnen helpen om alternatieve productiemethoden te vinden die de prijs kunnen doen halen. Ingenieurs besteden immers veel aandacht aan het productieproces, maar zelden of nooit aan de zakenstrategie.

Een goed voorbeeld van samenwerking is dat zowel u als uw Chinese partner de focus leggen op het technische aspect, zodat de elementen die de kosten van een nieuw product de hoogte in jagen uit de weg kunnen geruimd worden, en de kosten op die manier voor beide partijen verlaagd kunnen worden.

Het doel heiligt de middelen. Het doel is de oplossing van een probleem, een correcte productie en een kwaliteitsvol eindproduct. Dat het niet op de manier gebeurt zoals in uw thuisland is niet belangrijk. Het is niet nodig om tussen te komen, behalve bij de kwaliteitscontrole. Laat de Chinezen het op hun manier doen. In het Westen geldt het principe "time is money", maar in China is arbeid nog betaalbaar en minder duur dan in Europa. Vele fabrieken willen liever meer arbeid en tijd investeren in een probleem dan extra materialen of technologie. Ze hebben immers een ander idee over efficiëntie. Met andere woorden, Chinezen doen de dingen vaak anders, maar toch kunnen ze de gewenste resultaten behalen. Uw taak bestaat eruit de kwaliteit te controleren en verder laat u hen hun werk doen.

Het ultieme doel is om de kwaliteit en zakenpraktijken op de werkplaats van uw zakenpartner te verbeteren. Het uitvoeren van kwaliteitsaudits op het terrein is een goede manier om dat doel te bereiken. Audits bij bedrijven die de grondstoffen en verpakkingsmateriaal leveren, en andere leveranciers, zijn ook nuttig.

Ter conclusie: richt u op uw doelen en dat waarvoor u bent gekomen, maar onthoud dat het doel ook samenwerking is. Laat de Chinezen daarom toe om soms resultaten te bereiken met hun eigen methoden. En nogmaals: vergeet niet dat we van onszelf "Chinees moeten maken"!

Bibliografie

ISO-codes vekregen van: http://www.chinalawblog.com/2011/08/china_quality_control_qc.html

Mr. Cesare Romiti, President of the Foundation Italy China, his phone interview with China Daily International Edition on the 11th of June, 2015.

Harney Alexandra, “The China price : the true cost of Chinese competitive advantage”, New York : London : Penguin ; 2009.

Midler Paul, “Poorly made in China: an insider's account of the tactics behind China's production game”, Hoboken, N.J.: Wiley, 2009.

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591