Cultuur en zakendoen

Een bedrijf oprichten in China

Introductie

China wordt nog altijd beschouwd als een markt die fantastische mogelijkheden en uitdagingen biedt, maar slechts weinig Europese bedrijven weten hoe ze zich kunnen aanpassen aan dit immense land.

Er zijn verschillende manieren om de Chinese markt te betreden, en gewoonlijk kiezen Europese bedrijven voor een stapsgewijze aanpak. Soms verkennen ze de markt door kleine hoeveelheden te kopen en te exporteren, om dan via dergelijke "tests" meer zicht te krijgen op het totaalbeeld.

Eigenlijk moet elk bedrijf een oplossing vinden die het best past bij de eigen noden en doelen. Het is aangeraden om gebruik te maken van betrouwbare professionals om de kansen op succes te vergroten en zichzelf op de hoogte te houden van de voortdurend veranderende regels en wetten van de overheid (http://www.pndp.net/chinas-new-company-registration-and-administration-regime/)

Hoe leidt u uw zaak in China?

Algemeen gesproken zijn er verschillende manieren om in de Chinese markt te investeren. Om deze belangrijke beslissing te maken moet u met vele verschillende factoren rekening houden.

Een bedrijf dat de Chinese markt wil betreden moet de reikwijdte van het bedrijf en het soort investering bepalen. De reikwijdte van het bedrijf is van groot belang en moet nauwkeurig bepaald worden omdat de beschrijving ervan vermeld wordt op de bedrijfsvergunning. Alleen activiteiten vermeld in die beschrijving kunnen uitgevoerd worden, terwijl activiteiten die hier niet in vermeld staan verboden zijn.

Vertegenwoordigingskantooor

Een vertegenwoordigingskantoor kan nuttig zijn om de Chinese markt te onderzoeken. Het is de eenvoudigste vorm van investeringen door een buitenlands bedrijf in China, maar het heeft natuurlijk enkele beperkingen. Een vertegenwoordigingskantoor mag geen winstgevende activiteiten uitvoeren, dus het mag geen facturen mag opstellen, en niet aan aankoop of verkoop of andere bedrijfsactiviteiten doen. Algemeen genomen wordt een vertegenwoordigingskantoor beschouwd als een "zacht" instrument om de markt te verkennen door middel van onderzoek over de sector of netwerkactiviteiten.

Een vertegenwoordigingskantooor mag bij wet geen contracten of overeenkomsten tekenen namens het moederbedrijf, en het mag geen enkel ander bedrijf vertegenwoordigen dan het eigen moederbedrijf.

Voor meer informatie:

http://www.pathtochina.com/reg_ro.htm

WFOE - Wholly Foreign-Owned Enterprise (bedrijf volledig in buitenlandse handen)

Een WFOE is de meest gebruikte vorm van investering en kan volledig in handen zijn van een buitenlandse investeerder.

Een WFOE kan bijna eenderwelke soort van bedrijf zijn. Afhankelijk van de activiteiten onderscheiden we drie verschillende categorieën:

 • WFOE's voor productie: het bedrijf legt zich enkel toe op productie
 • WFOE's voor consulting: het bedrijf legt zich toe op consulting and diensten.
 • FICE (Foreign-Invested Commercial Enterprise): het bedrijf legt zich toe op handel, groothandel, detailhandel en franchise (kan ook onder de vorm van een joint venture)

Een WFOE laat toe om zelf strategieën te ontwikkelen of beslissingen te nemen. Deze vorm van onderneming mag formele bedrijfsactiviteiten uitvoeren en facturen opstellen in RMB.

Een WFOE is een belangrijke investering die zorgvuldig in beschouwing genomen moet worden.

Voordelen

 • nel beslissingsproces
 • Niet nodig om technologieën, knowhow en dergelijke te delen met lokale partners
 • 100% eigenaarschap
 • Geen problemen met cultuurverschillen

Nadelen

 • Eenzijdige investering van kapitaal
 • Minder mogelijkheden om in contact te komen met de lokale markt (marktkennis) en de lokale samenleving (overheid)

Joint venture

Een joint venture is een bedrijf dat deels in het bezit is van een buitenlandse investeerder en deels in het bezit van een Chinese partner.

Algemeen gesproken is een joint venture de meest gebruikte manier om in China een onderneming op te richten waarbij samenwerking met een lokale partner bij wet verplicht is.

Er zijn twee vormen van joint ventures:

 • Contractuele joint venture (CJV)

Deze vorm laat toe om winst en verlies te verdelen zoals voorzien in het contract.

 • Equity JV (EJV)

Bij deze vorm van joint ventures worden winst en verlies verdeeld volgens het respectievelijke aandeel in de joint venture. Een buitenlands bedrijf moet minstens 25% van het kapitaal opkopen om een dergelijke joint venture op te zetten.

http://www.pathtochina.com/reg_jv.htm

Een grafiek ter verduidelijking:

Voordelen

 • Kapitaal van verschillende aandeelhouders
 • Relevante guanxi bij de lokale overheid
 • Kosten en risico's delen

Nadelen

 • Langdurig beslissingsproces
 • Technologie en knowhow delen (risico betreffende intellectuele eigendommen)
 • Cultuurverschillen (ook op een hoog managementsniveau)

Wat met het oprichten van een online winkel?

E-commerice is een groeiende sector die vele mogelijkheden biedt voor Europese bedrijven. Desondanks is het een nieuwe markt die u zorgvuldig moet bestuderen volgens de doelen die een bedrijf er wil bereiken.

Om een online winkel te openen moet u nog altijd een WFOE oprichten of, indien het bedrijf al actief is in China, moeten er enkele aanpassingen gebeuren.

Voor deze vorm van investering is het hoogstnoodzakelijk om een bedrijf in te huren dat gespecialiseerd is in het opzetten van dit soort zaak.

Neem een kijkje bij de voorstelling van P&P (Shanghai) Business Consultancy:

https://prezi.com/x9qsj1jmbg-n/

Bibliografie

Dennis, A. Leventhal, How to Leap a Great Wall in China, Merwin Asia - June 2014

Kerry Brown, China and the EU in Context: Insights for Business and Investors – May 2014r

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591