B2B platform

Thousands offers from the world!

Łukomet

branch: Mechanical engineering

Od 1989 roku, głównym naszym celem działalności jest pełna kompletacja systemów do nawadniania upraw polowych - dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarun­kowań każdego gospodarstwa. Na życzenie inwestora, w przedsięwzięciu uczestni­czymy począwszy od ustalenia potrzeb wodnych i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zapro­ponowanie i wspólne wypracowanie najwłaściwszej koncepcji, technologii i techniki nawadniania, po generalne wy­konawstwo i dostawę sprzętu od dowolnego producenta. Oferujemy elementy do wszyst­kich rodzajów nawodnień począwszy od zalewowych, bruzdowych poprzez mostowe centryczne i fron­talne, przetaczane, szpulowe, zraszaczowe, mikrozraszaczowe po kropelkowe, dlatego jest nam obo­jętne jaki system inwestor zastosuje a to pozwala nam dobrać ten najwłaściwszy dla jego pól i uprawy.

Od 1997 roku drugim segmentem naszych zainteresowań i realizacji jest temat technologii obrotu gnojo­wicą począwszy od przygotowania jej w budynku inwentarskim, przepompowanie, miksowanie, napo­wietrzanie, separację, magazynowanie, zgazowanie w biogazowni, transport na pole, rozlewanie, aplika­cja naglebowa i doglebowa. Do tego celu proponujemy rozwiązania własne i światowych liderów.

W ramach tych dwóch powyższych tematów oferujemy:

 • Doradztwo dla inwestora, projektanta, wykonawcy
 • Opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych)
 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej (technologia, instrukcja montażu i obsługi, katalog części zamiennych, certyfikaty, dopuszczenia)
 • Sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów, elementów, części
 • Produkcja maszyn i urządzeń według własnych i powierzonych dokumentacji
 • Kompletacja całych systemów - instrukcje i instruktaż
 • Dostawa na miejsce przeznaczenia
 • Pokierowanie montażem lub pełny montaż
 • Uruchomienie odbiór powykonawczy
 • Serwis gwarancyjny
 • Konserwacja i serwis pogwarancyjny
 • Modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania
 • Demontaż i utylizacja po wycofaniu z eksploatacji
Project 2014-1-PL01-KA200-003591