B2B platform

Thousands offers from the world!

Miodowa Manufaktura

branch: Trade & sale
  • Miód i produkty pszczele
  • Apiterapia
  • Kosmetyki i maści z produktów pszczelich
  • Warsztaty i szkolenia pszczelarskie
  • Imprezy, miodobrania i targi pszczelarskie
Project 2014-1-PL01-KA200-003591