B2B platform

Thousands offers from the world!

Wydawnictwo NeoMedia

branch: Other

Fenomen POLSKA

The exclusive magazine promoting the achievements of Poles in Polen and in the world. From Polish military victories and heroic deeds to great accomplishments in science, technology, economy and culture to fine architecture and the natural beauty of Polish countryside. Everything that Poles can feel proud about and that fascinates other nations.

Fenomen POLSKA -  to prestiżowy magazyn wydawany od czerwca 2011 roku popularyzujący osiagnięcia i wkład Polaków w  rozwój cywilizacji i kultury oraz promujacy piękno i potencjał gospodarczy, naukowy i twórczy Polski. Od 2014 roku wydawany jest  w wersji  polsko-angielskiej.

Fenomen POLSKA opisuje wszystko, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody

  • osiągnięcia naukowe i techniczne
  • sukcesy polskich przedsiębiorstw
  • wyniki polskiej gospodarki
  • wybitne dzieła kultury i sztuki
  • fascynujące miejsca i regiony
  • pasjonującą historię
Project 2014-1-PL01-KA200-003591